Projektledare infrastruktur

Sollentuna befinner sig i en expansiv fas. Nya stadsmiljöer växer fram samtidigt som vi satsar på att bevara flera stora grönområden som finns inom kommunen. Kommunen planerar för en mängd nya bostäder under de kommande åren, för omvandling av de stationsnära samhällena och för fortsatt utveckling av Sollentuna centrum. Vi förbereder oss för linbana till Väsjön, för anslutning till tvärbanan i Kista vid Helenelund mm.

Exploateringsenheten är en del av stadsbyggnadsavdelningen inom kommunledningskontoret. Vi ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering, utvecklar kommunens markinnehav och ansvarar för genomförandet av planeringen och utbyggnaden av gator och parker i samband med exploateringsprojekt.

Arbetsuppgifter

I rollen som projektledare infrastruktur är du med och utvecklar Sollentunas framtida stadsmiljö avseende gator, parker och övrig infrastruktur. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta fram tekniska underlag till detaljplaner, leda och samordna projektering, upprätta förfrågningsunderlag inför upphandlingar av entreprenader och kontrollera genomförandet av dessa.

Du ansvarar för egna projekt och ingår med ditt tekniska kunnande i andra projekt- och arbetsgrupper. I arbetet ingår även framtagande av tidplaner och kalkyler, mycket samarbete med andra förvaltningar inom kommunen och med involverade konsulter, entreprenörer, exploatörer, fastighetsägare samt med allmänheten. Du har ett tätt och nära samarbete med exploateringsingenjörer och planarkitekter, som tillhör samma avdelning.

Kvalifikationer

Du är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller har annan utbildning från teknisk högskola med inriktning mot samhällsbyggnad, väg- och vatten eller bygg, alternativt har tillägnat dig motsvarande kunskaper genom erfarenhet.

Vi söker dig med minst tre års yrkeserfarenhet från arbetsområdena projektledning, projektering, byggledning och upphandling inom anläggningsbranschen eller liknande arbetsuppgifter. Du kan ha arbetat inom privat eller offentlig sektor.

Som person är du bra på att samarbeta och har hög social kompetens. Du har stark egen drivkraft, ett stort engagemang för ditt arbete och tar eget ansvar för dina projekt. Det är också viktigt att du är bra på att kommunicera både i tal och skrift.

Tjänsten kräver att du har B-körkort.

Vi erbjuder

I Sollentuna kommun planerar och genomför vi många spännande stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Som projektledare infrastruktur är du en viktig pusselbit i det strategiska och praktiska arbetet när Sollentuna utvecklas. Beroende på din kompetens, erfarenhet och intresseområden finns det goda möjligheter att påverka dina arbetsområden och utvecklingen av verksamheten.

Arbetet ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort eget ansvar. Inom stadsbyggnadsavdelningen råder en positiv stämning med god samverkan och professionellt utbyte mellan arbetskamraterna.

Vi har en modern syn på våra medarbetare och du får ett stort eget ansvar för ditt arbete och din arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid.

Din arbetsplats ligger centralt i Sollentuna centrum med goda allmänna kommunikationer med pendeltåg och bussar. Vi sitter i Turebergshuset med en fantastisk utsikt över Sollentuna. Arbetsmiljön är trevlig och varm och vi sitter i öppna, ljusa lokaler. Närheten till Sollentuna centrum erbjuder ett stort utbud av restauranger och service i en nyskapad stadsmiljö.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.

Ytterligare erbjudanden om annonsering undanbeds vänligen.


Företag

Sollentuna kommun

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-05-01


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Sollentuna kommun

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-05-01


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig