Processansvarig mätningsingenjör till stadsbyggnadskontoret

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.

VÅR VERKSAMHET

Stadsbyggnadskontoret gör det möjligt för Norrköping att fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi planerar för nya stadsdelar och utvecklar befintliga miljöer. Stadsbyggnadskontoret består av fyra olika verksamheter: fysisk planering, geografisk information, mark- och exploatering samt processtöd. På geografisk information kartlägger vi Norrköping och dokumenterar förändringar i stadsbilden. Vi erbjuder både medarbetare inom kommunen och externa aktörer kartor, bilder och annan geografisk information gällande t.ex. vägar, byggnader och befolkning eller vegetation och sjöar.

Då vår nuvarande processansvarig mätningsingenjör på geografisk information ska flytta från staden söker vi nu efter en ny medarbetare som vill utvecklas inom vår verksamhet. Nu har du chans att få vara med och bidra när Norrköping växer. Vi ser fram emot din ansökan!

ARBETSBESKRIVNING

Som processansvarig mätningsingenjör är du ansvarig över att leda och fördela det dagliga arbetet inom processerna där du stöttar och leder processdeltagarna i att planera och genomföra sitt arbete. Du kommer att analysera och rapportera till verksamhetschefen om vilka resurser som behövs för att processen ska kunna genomföras t.ex. gällande ekonomi, personal, kompetens, utrustning och lokaler. Ansvaret för att processen löper på enligt verksamhetens mål och att aktiviteterna i processkartan utförs, ligger på dig.

Det kommer att förekomma en tät kontakt med processägaren där du informerar denna kring arbetsmiljörelaterade frågor i processen samt för en dialog kring processdeltagarna inför löneöversyn. Du kommer att ansvara över kvalitets- och utvecklingsarbete genom omvärldsbevakning, att handlingar inom processen kvalitetssäkras samt att processkartor och rutiner hålls aktuella. Inkommande beställningar från kunder och stor samverkan med övriga processer inom stadsbyggnadskontoret och kommunen i övrigt kommer vara dagliga inslag i arbetet.

Vår kompetens på Stadsbyggnadskontoret är efterfrågad av kunder för man vet att vi utför ett bra jobb! Vi är ett gäng som har kul tillsammans och vi får möjligheten att arbeta med många olika uppdrag av väldigt varierande slag. Vi är ett gäng driftiga personer som trivs med att det är mycket aktivitet runtomkring oss och att vi får vara delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen när Norrköping växer.

DIN PROFIL

Högskoleutbildning med inriktning mot mätning eller annan utbildning och yrkesverksamhet som givit motsvarande kunskap är grundläggande för tjänsten.

Vi ser det som en nödvändighet att du har erfarenhet och intresse av att leda individer och grupper i arbetet. Du behöver ha praktisk erfarenhet från mätning i fält samt ha kunskap om att skriva och lämna offert.

Har du tidigare arbetat i kommunal verksamhet och dessutom besitter goda kunskaper i de produkter och tjänster stadsbyggnadskontoret ansvarar över ser vi det som starkt meriterande. Har du även erfarenhet av ekonomisk uppföljning och/eller god insikt i plan- och bygglagen ser vi det som mycket positivt.

Eftersom du i den här rollen kommer att ta emot beställningar från kunder samt ha mycket kontakt med kommunen i övrigt är erfarenhet av kundkontakt ett krav och vi vill att du ser det som en naturlig del av arbetet.

God svenska i tal och skrift samt att du innehar körkort är nödvändigt för rollen.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du verksamhetschef Annika Hovberg tnr 011-15 13 21 mejl annika.hovberg@norrkoping.se eller rekryteringsspecialist Petra Myrinder tnr 011-15 31 37 mejl petra.myrinder@norrkoping.se

Din ansökan vill vi ha senast 5 november.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Norrköpings kommun

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-11-05


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Norrköpings kommun

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-11-05


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig