Arbeta med framtidens mätning och beskrivning av skogens produkter

Mätning och kommunikation av skogliga produkters egenskaper är centralt i ett resurseffektivt och kundanpassat skogsbruk. Vi söker en medarbetare som vill driva forskning och utveckling inom området!

Ny teknik och digitalisering av informationsflöden skapar förutsättningar för att effektivisera och förbättra beskrivningen av produkter och sortiment från skogen för kundorderstyrning i framtidens affärsmodeller. Detaljerade data om produkterna genereras idag genom hela värdekedjan, och det ligger en stor potential i att tillvarata dessa i än högre grad för att beskriva den råvara som levereras till kunden. Dessa data kan även användas i modeller och system för prognoser och som stöd vid utveckling av nya affärsmodeller. Dagens virkesmätning är i omdaning i och med att t.ex. röntgen-, kamera- och laserteknik samt bildanalys gör sitt intåg, vilket öppnar upp för resurseffektivisering och ökat värdeskapande i hela kedjan från skog till industri.

Skogforsk har en viktig roll som länk mellan data- och teknikleverantörer och slutanvändare. Vår uppgift är att ta fram metoder, modeller och beslutsstöd för att ta tillvara potentialen i dessa data och tekniker med målet att skapa mer värde i hela värdekedjan samt öka hållbarheten i verksamheten.

Vi behöver nu komplettera vårt team med en forskare/utvecklare som har intresse för och kunskaper inom datahantering och analys med speciell inriktning mot mätning av produktegenskaper för skogens produkter och hur dessa data kan göra nytta i hela värdekedjan från skog till slutkund.

Din kompetens
Vi tror att du har kunskap om dagens metoder och system för mätning och värdering av skoglig råvara för processtyrning och vederlag samt en vilja att utveckla dessa för framtida behov. För att lyckas med uppgiften behöver du vara analytisk och ha kunskaper om datahantering och statistisk metodik samtidigt som du är kommunikativ och nyfiken. Du behöver även ha förmågan att se sammanhang och förstå hur de olika delarna i systemet hänger ihop och samverkar. Vi ser fram emot en ansökan från dig med driv och engagemang för uppgiften, god kommunikativ förmåga och en vilja till samarbete med både kollegor och partners i och utanför skogsbruket. Doktorsexamen är meriterande, och du måste ha ett tydligt intresse av att driva tillämpad forskning.

Vårt erbjudande
Vi kan erbjuda ett spännande, omväxlande och framtidsinriktat jobb med goda möjligheter till egna initiativ och kompetensutveckling. På vår arbetsplats är vi övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och effektivitet. Här får du arbeta i nära samverkan med skogssektorn med att öka hållbarheten och skapa branschgemensam nytta i skogsbruket. Vårt huvudkontor ligger i Uppsala och vi har två forskningsstationer i Sävar i Västerbotten samt i Ekebo i Skåne. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Vi arbetar under visionen "Leder hållbar utveckling" och vår uppförandekod och forskningsstrategi som du kan läsa mer om här.

Vi ser fram mot din ansökan senast den 21 september. Mejla din ansökan till skogforsk@skogforsk.se. Märk ansökan med "Framtidens mätning" i ämnesraden.

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta gärna

biträdande programchef Maria Nordström, maria.nordstrom@skogforsk.se, tel: 070 - 635 33 12,

programchef Maria Iwarsson Wide, maria.iwarssonwide@skogforsk.se tel: 070 - 518 85 99.

Facklig kontaktperson för SACO är Johanna Enström, johanna.enstrom@skogforsk.se tel: 018 – 18 85 02.


Företag

Skogforsk

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-09-21


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Skogforsk

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-09-21


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig