Examensarbetare

E.ON söker Examensarbetare

Examensarbetare

Uppgifter

Hos oss är alla olika och vår verksamhet stor, men vi har en sak gemensamt. Vi brinner för vårt mål att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Det är ingen liten ambition och för att kunna nå dit krävs människor som vill göra skillnad och bryta ny mark. Istället för att leva på naturen, måste vi börja leva med den. Nu gör vi stora investeringar för att vara med och skapa ett land som drivs av naturens kraft istället för på dess bekostnad.

Bakgrund:
Inom avdelning Smart Metering genomför vi just nu större förbättringsprojekt genom IT som skall effektivisera vårt arbete. För en del delar har vi genomfört utveckling i ca 1 år och vi ser nu att vissa delar kan användas i det dagliga arbetet. Parallellt med detta genomförs det även mindre förbättringar i arbetsprocesser och IT. Det arbetssätt för förbättringar som används är baserat på Agile där IT utvecklings körs enligt scrum.

Profil

Vad vi önskar: Vi vill kunna systematisera/standardisera vår uppföljning av de förbättringar som vi tillför verksamheten för att på ett enkelt sätt kunna visa vad för nytta som vi har fått av implementera IT förändringar eller arbetsprocess förändringar.

Målet: Att ta fram ett verktyg/arbetssätt åt avdelning som kan användas för att följa upp de förbättringar som införs i verksamheten och att det på ett enkelt sätt kan presenteras för medarbetare och ledning.

Varför: Vi vill veta att det arbete som vi lägger ned på förbättringar verkligen genererar en nytta för oss och att vi kan mätta nyttan och synliggöra detta för medarbetare/chefer/ledning.

Din profil: Du skall vara bekant med metoder inom verksamhets/ organisations - utveckling ex: Lean eller Agile arbetsmetodik för att kunna ta till dig det arbetssätt som vi har. Du har en analytisk förmåga och är strukturerad för att kunna nå målet om att visa hur verksamheten kan följa upp de förbättringar som implementeras.

Det är viktigt för oss på E.ON Energidistribution att du delar våra värderingar och tar ett ansvar för att alla människor behandlas lika och motarbetar alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.

Låter det intressant? Välkommen in med din ansökan redan idag men senast 31 januari 2019.

Vid frågor kontakta vår Program Manager Heidi Sundin Heidi.Sundin@eon.com alt. +46 706 650 529

Information

Ref.nr.:
96030
Avtalsvillkor:
Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag:
31.01.2019

Kontakt

Program Manager Heidi Sundin Heidi.Sundin@eon.com alt. +46 706 650 529

Ansökan online

E.ON strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald.

E.ON

E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. Våra 40.000 medarbetare över 13 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra tre affärsområden för smarta nät, förnyelsebar energi och kundlösningar.

E.ON Energidistribution AB

Information

Ref.nr.:
96030
Avtalsvillkor:
Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag:
31.01.2019

Kontakt

Program Manager Heidi Sundin Heidi.Sundin@eon.com alt. +46 706 650 529

www.eon-career.com


Företag

E.ON Energidistribution AB

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Gruppchef

E.ON Energidistribution AB
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-12-20

Domänarkitekt Operativ IT

E.ON Energidistribution AB
Malmö, Skåne län Publicerad: 2019-01-18

GIS-arkitekt

E.ON Energidistribution AB
Malmö, Skåne län Publicerad: 2019-01-19

Systemingenjör

E.ON Energidistribution AB
Malmö, Skåne län Publicerad: 2019-01-19

Utredare

E.ON Energidistribution AB
Malmö, Skåne län Publicerad: 2019-01-12

Anslutningstekniker

E.ON Energidistribution AB
Malmö, Skåne län Publicerad: 2018-01-01

Head of Distribution Region North Local Grid

E.ON Energidistribution AB
Upplands Väsby, Stockholms län Publicerad: 2019-01-15

Project Manager

E.ON Energidistribution AB
Kalmar, Kalmar län Publicerad: 2019-01-09


Företag

E.ON Energidistribution AB

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig