Utredare miljö och tillstånd

Vi söker en medarbetare med ansvar för miljötillståndsfrågor kopplat till vår verksamhet inom vind- och vattenkraft. Rollen innebär stora utvecklingsmöjligheter och är en viktig roll med tanke på de utmaningar som branschen står inför.

Placeringsort vid vårt kontor i Östersund, Sollefteå, Stockholm eller Laholm

Rollen:
Du kommer att:

  • Ansvara för att driva och samordna arbetet med omprövning av vattenkraften enligt den nationella prövningsplanen (NAP). Statkraft ska förberedas den översyn av tillstånd för vattenkraftsproduktion som sker under de närmaste 15-20 åren. Här ingår insamling, sammanställning och analys av uppgifter inför omprövning.
  • Ha löpande ansvar för att ta fram tillståndsansökningar vid nyprövning, yttranden, remisser och uppföljning av tillstånds- och miljöärenden. Arbetet innebär ett ansvar att säkerställa att tillstånds- och anmälningspliktiga ärenden hanteras på ett korrekt sätt i Statkraft. I arbetet ingår även kontakter med bl.a. domstolar, myndigheter, markägare och intresseorganisationer.
  • Arbeta med intressebevakning och deltagande i branschforum, miljöfondens arbete och kontakter med myndigheter.
  • Ha kontakter på koncernnivå avseende hur frågor som rör tillstånd, miljö och hur EU-lagstiftning påverkar vår verksamhet.

Rollen innebär kontakter och resor främst till våra produktionsanläggningar och kontor inom Sverige.

Din profil:
Du har akademisk examen inom miljö, juridik, samhällsvetenskap, lantmäteri, civilingenjör eller motsvarande. Vi vill att du har erfarenhet av kvalificerat arbete med tillståndsgivning inom energisektorn eller andra miljötillståndsprocesser såsom gruv-, elnät- industri eller infrastruktur. Du behöver ha kunskap om de viktigaste reglerna och lagarna som styr vår verksamhet.

Du bör ha erfarenhet från samordnande roll eller projektledning från tidigare arbete. En fördel är om du har erfarenhet från elproduktionssektorn, myndighetsarbete och eller energibolag. Vi ser gärna att du har erfarenhet från intressebevakning såsom samråd och dialog med intressenter och andra aktörer inom energibranschen och myndigheter.

Statkraft erbjuder:

  • Professionell och personlig utveckling inom en koncern i internationell tillväxt.
  • En verksamhet som kännetecknas av god arbetsmiljö, kompetens, ansvar och nyskapande.
  • En arbetsmiljö som önskar mångfald med hänsyn till kön, ålder och kulturell bakgrund.
  • Konkurrenskraftiga villkor.


Företag

Statkraft

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-05-26


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Utredare affärsstrategi inom energiproduktion

Statkraft
Flera platser Publicerad: 2019-05-06


Företag

Statkraft

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-05-26


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig