KMA-samordnare Asfalt Entreprenad Region Norr - Norra Sverige

Skanska IndustrialSolutions erbjuder helhetslösningar inom asfalt, bergmaterial, betong,infraservice och rental. Vi är ett helägt dotterbolag inom Skanska Sverige AB.

Vi omorganiserar nu ihur vi bedriver vår verksamhet inom asfalt och bergmaterial och bildar fyra nyaregioner i norr, öst, syd och väst. Vi har täkter, krossar, terminaler ochasfaltverk över hela landet där verksamheten fokuserar på hög grad avåtervunnet material utan att göra avkall på kvaliteten. Våra läggarlag förservägnätet med högklassiga beläggningar och våra losshållningsexperter bryterberg säkert och effektivt.

Till vårverksamhet inom Asfalt Entreprenad i Region Norr söker vi nu

LösningsorienteradKMA-samordnare som brinner för utveckling

Som KMA-samordnarearbetar du inom de viktigaste och mest aktuella områdena för oss på Skanska; Kvalité,Miljö och Arbetsmiljö.

Ditt arbete handlar till stor del om att stötta produktionscheferna meddet operativa arbetsmiljöarbetet, där säkerhet står högt på agendan. Du kommerbland annat arbeta med tillämpning av nya och uppdaterade arbetssätt ochmetoder, vara med på revisioner samt arbeta med arbetsberedningar och riskinventering.

Mycket handlar om att vara behjälplig i att hitta rutiner och arbetssättsamt ta fram dokumentation som mallar och arbetsberedningar och säkerställa enbra kommunikation och implementering i organisationen. Förutom ett närasamarbete med distriktschefen samt produktionscheferna så kommer du ha mångakontaktytor ute i verksamheten i norr.

Andraarbetsuppgifter kan vara att:

 • Uppdatera och säkerställa behörighetsutbildningaroch att lagar och föreskrifter följs inom området

 • Stödja ett effektivt och systematiskt arbete inomhälsa och säkerhet

 • Stödja arbetsplatser i deras riskhantering medhjälp av Hälsa- och säkerhetschef

 • Vara kontaktlänk till våra skyddsombud

 • Bistå i skydds- och miljöronder

 • Sammanställa och rapportera olycks- ochtillbudsstatistik för projekt och distrikt

 • Stödja arbetsplatser/PC i administrativa uppgifterkring lönesystemet.

SomKMA-samordnare kommer du få möjligheten att träffa många av våra medarbetaresamt var med och utvecklas tillsammans med dom.

Du rapporterar till distriktschefen för Asfalt Entreprenad i Region Norr ochplacering är på något av våra kontor längs norrlandskusten från Gävle till Luleå..

Samarbete, teamanda ochutveckling är viktigt för dig!

Du som kommer trivas i rollen som KMA-samordnare hos oss är en drivenperson som tycker om struktur och ordning och som älskar att lösa problem. Duhar en pedagogisk ådra och en förmåga att kommunicera ett budskap på ettlättförståeligt sätt.

Att samarbeta och vara en i laget är självklart för dig och du fungerarbra i roller med mycket interaktion med andra och många kontaktytor. Att jobbai en bred roll med många och varierande arbetsuppgifter där ingen dag är denandra lik passar dig som hand i handske.

Viutgår i från att du också har:

 • Relevanteftergymnasial utbildning

 • Erfarenhet avKMA-arbete från entreprenadverksamhet eller närliggande branscher

 • Goda IT kunskaper och erfarenhet av Officepaketet

 • Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

 • Körkort samttillgång till egen bil, vilket är ett krav i tjänsten.

Kanske arbetar du i dag med liknande uppgifter eller är produktionschefeller projektingenjör som vill arbeta mer fokuserat med KMA-frågor.

Vi behöver din ansökansenast 29 maj!

Men vänta inte - vi rekryterar löpande så ansök redan i dag genom attbifoga ditt CV och ett personligt brev.

Om du har några frågorkring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Jonsson på010-448 85 72.

Välkommen tillSkanska!

Skanska skapar hållbaralösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiellalokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK ochUSA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världensstörsta byggföretag. Vi är fler än 43 000 kunniga och passionerade medarbetareglobalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starkavärderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen attbygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!Företag

Skanska

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Arbetsledare Infraservice - Stockholm syd

Skanska
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-08

Arbetsledare/Produktionschef Stora Projekt - Slussen

Skanska
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-06

Projektchef Tillverkning Asfalt och Bergmaterial - Skåne

Skanska
Skåne län Publicerad: 2019-05-17

Projektchef Asfalt Entreprenad - Skåne

Skanska
Skåne län Publicerad: 2019-05-11

Produktionschef Schakt & Transport - Stockholm

Skanska
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-04-18

HR-specialist Lön/ avtal - Sydost

Skanska
Jönköping, Jönköpings län Publicerad: 2019-05-13

Projektchef Väg och anläggning - Skellefteå

Skanska
Skellefteå, Västerbottens län Publicerad: 2019-04-30

Produktionschef Asfalt Entreprenad - Skåne

Skanska
Skåne län Publicerad: 2019-05-11

Produktionschef Asfalt Entreprenad - Stockholm

Skanska
Upplands Väsby, Stockholms län Publicerad: 2019-05-09

Arbetsledare Infraservice - Stockholm Norr

Skanska
Upplands Väsby, Stockholms län Publicerad: 2019-05-08


Företag

Skanska

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig