Postdoktor i IT-säkerhet: hotmodellering och attacksimulering

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Med ökad digitalisering ökar vår sårbarhet för cyberangrepp, där illasinnade aktörer gör intrång i datorer i syfte att orsaka skada och störningar. Ju högre digitaliseringsgraden är, desto värre blir de potentiella attackerna.

I syfte att förhindra cyberangrepp är det nödvändigt att identifiera befintliga sårbarheter. Det är emellertid mycket svårt, då det kräver (i) en detaljerad förståelse av den övergripande systemarkitekturen, och (ii) betydande expertis inom cybersäkerhet. Dedicerade ingenjörsverktyg i formen av hotmodellering och attacksimulering kan emellertid förenkla arbetet avsevärt. Hotmodellering adresserar det första kravet genom att dokumentera systemarkitekturen. Attacksimulering stödjer det andra kravet genom att automatisera identifieringen av sårbarheter.

Huvudsyftet med detta arbete är att utveckla hotmodellerings- och attacksimuleringsmetoder. Programmeringskunskaper och erfarenhet eller intresse av etisk hackning är bra.

Avdelningen för Nätverk och Systemteknik (Institutionen för Datateknik) vid KTH bedriver forskning och utbildning inom IT-säkerhet, hotmodellering, attacksimulering, etisk hackning och hantering av komplexa IT-system. Den består av tio fakultet, tio postdoktorer och drygt 20 doktorander.

Vi erbjuder en tvåårig anställning som postdoktor vid avdelningen för Nätverk och systemteknik, KTH.

Vi erbjuder

  • Internationell arbetsplats.
  • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
  • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

En doktorsexamen med inriktning mot IT-säkerhet, hotmodellering, attacksimulering, etisk hackning eller relaterat fält krävs. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Av högsta betydelse är en stark kompetens i programmering, säkerhet och gärna penetrationstestning. Det är också mycket viktigt med skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga och förmåga att publicera vetenskapliga artiklar.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  • Rekommendationsbrev
  • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2019-2461
Publicerat: 2019-10-02
Sista ansökningsdag: 2020-01-24


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand inom tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Doktorand inom transaminaskatalyserad syntes från förnyelsebara råvaror

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Doktorand inom Interaktionsdesign

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Doktorand inom hårdvarusäkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorand inom MEMS Microplasma baserad mikrovåg och terahertz -enhete

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Doktorand inom Höga effektiva mm-våg linsantenner

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Doktorand inom Kritisk Design av Drönare: Estetik, Etik & Rörelser

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Doktorand inom systembiologi av leversjukdomar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Doktorander inom pålitliga cyberfysiska system, "edge-computing"

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-11-14

Doktorand inom vårdlogistik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-11-14


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig