Solution Architect – Information architecture and Tool Chain


Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Vill du jobba med att utveckla verksamhetsstöd som omfattar informationsutbyte, produktstrukturer och verktygsstöd som gör stor nytta för Scania och våra partners inom Traton Group?

Då är du välkommen till organisationen Information architecture and Tool Chain for Embedded.

Vår organisation utvecklar dels verktyg som stödjer utvecklingsarbetet med Scanias elsystem, samt även grundläggande informationsramverk som stödjer Scanias produktbeskrivningsflöden. Våra och verktyg har förmåga att uppdatera inbyggd mjukvara och konfigurera inbyggd mjukvara (End-Of-Line) så att system och distribuerade funktioner i Scanias produkter fungerar korrekt.

För att utveckla effektiva lösningar är det väldigt viktigt att vi har stabila och generiska informationsstrukturer i grunden. Rätt information måste alltid träffa rätt för varje produktindivid och vid planerad produktionstidpunkt eller senare vid varje tillfälle för planerad service.

Just nu är vi i en förändringsfas inom Scania med många nya produkter och därav att vi måste förstärka med ytterligare en lösningsarkitekt i vår organisation. Vår leverans i projekten fokuserar på att utveckla och/eller utöka våra ramverk så att vi klarar att dela gemensamma komponenter med våra partners. För att lyckas med utvecklingsprojekten på R&D så är det ytterst viktigt att effektivisera systemstöd för utvecklingsprocess och vi bidrar till att utveckla informationsarkitektur och systemstöd.

Som lösningsarkitekt i vår organisation blir du en viktig kompetens som stödjer utvecklingsteam och du bidrar starkt till att utveckla vårt informationsramverk och våra systemstöd. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du har stora möjligheter att utvecklas och påverka hur vi arbetar i det dagliga i team och i våra värdeflöden.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att jobba med analyser av verksamhetsbehov och i frågor om hur verktygsarkitektur och produktstrukturer behöver anpassas, samt hur vi får detta att fungera effektivt tillsammans med våra partners. Utmaningen i dina arbetsuppgifter består i att elsystemet är komplext och vidareutvecklas kontinuerligt och det kräver genomtänkta och generiska informationslösningar för att information om varje produktindivid ska vara korrekt under produkternas hela livscykel.

Arbetet kommer i väldigt stor utsträckning att ske tvärfunktionellt, där flera linjeorganisationer med sina team bidrar med leveranser i många delflöden och synkroniserat via förvaltningar för att få ihop helheten i leveransen. Din uppgift som lösningsarkitekt är en nyckelroll genom att stödja teamen när frågeställningar uppstår under utvecklingsfas och att implementerade lösningar linjerar med vår strategiska målbild.

Din profil

Du är en erfaren civilingenjör eller har motsvarande kompetens inom området och du har jobbat några år med utveckling och systemering av komplexa stödsystem och känner dig trygg i den rollen. Du är intresserad av arkitektur och hur IT-lösningar påverkar effektivitet och du vill ta stort ansvar att driva sådana frågor.

Du är mycket bekväm med tvärfunktionellt arbete, känner ansvar för dina leveranser och tycker om att jobba med många direktkontakter utanför den egna gruppen och har lätt att kommunicera med andra och uppskattar mångfald och olika synsätt.

Det är avgörande att du har ett brinnande intresse för problemlösning och att du vill utvecklas långsiktigt inom området informationsarkitektur. Goda kunskaper och erfarenheter om metoder för modellering av system- och informations-arkitektur är grundläggande och mycket viktigt. Kunskaper och erfarenhet av att jobba i Agila team med taktade flöden är meriterande.

Goda kunskaper i engelska och svenska både skriftligt och muntligt är ett krav.

För ytterligare information

Gunnar Robertsson, gruppchef EPIA, tfn: +468 553 510 74 alt.

Camilla Arnersten, sektionschef EPI, tfn: +468 553 860 96

Sista sökdatum: 2019-12-16

Jobb Id: 20194393


Företag

Scania CV AB

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Projektledare, Customized Trucks Development

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-12-03

Processtekniker till Motormonteringen

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-12-02

Scanias Projektkontor söker Projektledare för integrationsprojekt

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-11-21

Automotive cybersecurity architect

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-11-14

Scania Global Champion Trainee Program

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-11-11

Scania Engineer Program

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-12-02

15 hp – Programmatic generation of I/O model for full vehicle integration test

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-12-02

30 credits - Verification of third party components to the Road Telematics Communicator (RTC)

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-11-04

30 hp - Automotive Ethernet framtidens fordonskablage

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-10-31

Database specialist for Platform Development

Scania CV AB
Södertälje, Stockholms län Publicerad: 2019-12-04


Företag

Scania CV AB

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig