Doktorand inom Biomolekylär Fysik

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik, inriktning Biologisk och biomedicinsk fysik

Vi söker en doktorand till ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att utveckla ny diagnostik och nya vacciner mot bakteriella infektioner. Vi är en forskargrupp på 10 personer, som utvecklar ultrakänslig och ultrahögupplösande fluorescens-spektroskopi och imaging tekniker, för att detektera, identifiera och karakterisera biomolekyler och biomolekylära interaktioner, ned till enstaka molekyl-nivå. I aktuellt projekt kommer dessa metoder att utvecklas och användas för att karakterisera bakteriers ytproteiner och hur de interagerar med värdceller i samband med bakteriesjukdom. Denna kunskap är avgörande för utveckling av nya vacciner, antibiotika och för att kunna motverka antibiotikaresistens. Projektet sker i nära samarbete med två biomedicinska forskargrupper på Karolinska Institutet, och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Arbetet kommer att bestå av både uppbyggnad av instrument, experiment, modellerings- och beräknings-studier. Lämplig bakgrund är Civ.Ing Teknisk Fysik eller motsvarande, med erfarenhet av optik/mikroskopi, god kunskap om programmering, samt ett starkt intresse av biomedicinska tillämpningar

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Jerker Widengren.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner .
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • En ledande, kreativ, interdisciplinär forskningsmiljö, och forskning som syftar till att lösa avgörande frågor för vår hälsa och välbefinnande.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här .

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • M.Sc. examen i teknisk fysik, biomedicinsk fysik, biofysik, biofotonik, optik, eller liknande,
 • Goda akademiska meriter och kunskaper i engelska,
 • Starkt intresse för biomedicin och för utveckling och användande av fysikaliska verktyg samt spektroskopi/imaging inom det biomedicinska området,
 • Mycket goda färdigheter i programmering, samt ett för tjänsten relevant examensarbete, Praktisk erfarenhet av fluorescens-spektroskopi/imaging bedöms vara en fördel, liksom internationell erfarenhet och erfarenhet från undervisning,
 • Erfarenhet/kunskaper av följande: biomolekylär spektroskopi/imaging, optik/fotonik, nanoteknologi, mikrofluidik, cell och molekylärbiologi, teoretiska simuleringar, samt vetenskapliga programmeringsspråk.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: S-2020-0796
Publicerat: 2020-06-11
Sista ansökningsdag: 2020-08-24


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Postdoktor inom experimentell kärnfysik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-15

Trainee till ekonomiavdelningen ITM KTH

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-29

Forskningsingenjör med uppgift att organisera hydro-klimatologiska data

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-23

Postdoktorer inom kärnkraftssäkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-03

Doktorander inom kvantfysik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-14

Skalskyddstekniker

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-07-27

Postdoc in synthetic adhesives and bone scaffolds for bone fractures

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-07-09

Postdoc in computational enzyme design

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-07-06

Post Doc in Machine Learning over Wireless Networks

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-07-02

Postdoktorer i maskininlärning över trådlösa nätverk

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-07-02


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig