Svenska kraftnät söker en erfaren lantmätare till sin markenhet

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?
Vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov och utvecklar vårt samarbete med övriga Europa.

Svenska kraftnät söker nu en erfaren lantmätare eller motsvarande som kan leda delprojekt inom markåtkomst- och skadereglering i Svenska kraftnäts ut- och ombyggnadsprojekt. Enheten Markåtkomst består av nio personer som arbetar med att säkerställa verkets mark- och fastighetsrättliga frågor.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som delprojektledare har du det övergripande ansvaret för markåtkomstfrågor inom utbyggnads- och förvaltningsprojekt i hela Sverige. Du ansvarar för att självständigt hantera kontakter och förhandlingar för markåtkomst och skadereglering inklusive avtal och dokumentation. Arbetet innebär att du upphandlar, leder och följer upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkrar leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet. Du har täta kontakter med såväl interna som externa resurser, myndigheter, sakägare och andra intressenter. Budgetansvar för delprojektet ingår i arbetsuppgifterna.

I din roll säkerställer du att fastighetsrättsliga frågor i projekten genomförs i enlighet med lagar och regler samt de principer som Svenska kraftnät tillämpar. Det kan även bli aktuellt att företräda Svenska kraftnät vid lantmäteriförrättningar och i domstol. I arbetet ingår att kontinuerligt delta och bidra i verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområden.

Tjänsten innebär:
> Ansvar för markåtkomst och skadereglering i Svenska kraftnäts investeringsprojekt
> Övriga fastighetsrättsliga frågor i projekt, förvaltning och annan verksamhet
> Dialog med markägare, myndigheter som Lantmäteriet, kommuner med flera
> Utarbeta avtal och dokumentation som underlag för ovanstående
> Granska processer i projekt och verksamhet samt förslå och aktivt bidra till förbättringar
> Upphandla och leda konsulter

Din bakgrund
Du ska ha akademisk examen i första hand med inriktning lantmäteri eller samhällsbyggnad. Även jägmästare, agronom eller motsvarande relevant utbildning kan vara aktuellt. Vidare har du mycket god insyn i och erfarenhet från arbete rörande fastighetsbildning, fastighetsjuridik och fastighetsekonomi samt olika värderingsprinciper.

> Du har erfarenhet av kontakter med såväl myndigheter som sakägare
> Du har tidigare erfarenhet från att leda och styra konsulter i komplexa projektmiljöer
> Du har vana av att upphandla konsulter
> Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
> Körkort för bil är ett krav

Vi ser gärna att du har erfarenhet av energi- och/eller infrastrukturbranschen.

Dina personliga egenskaper
I din roll som delprojektledare förväntas du arbeta självständigt och proaktivt med planering, styrning och uppföljning av dina delprojekt. Då du ingår i många av Svenska kraftnäts projekt och även har omfattande externa kontakter ställs stora krav på din samarbetsförmåga samt din förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Vi värdesätter att du har god struktur, att du kan fatta beslut och att du kvalitetssäkrar de leveranser som du ansvarar för.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Katarina Larsson, tel. nr. 010- 475 87 84 alternativt HR-specialist Josefin Elinder, tel. nr. 010-475 86 38. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 augusti 2018.
Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.


Företag

Svenska Kraftnät

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-08-27


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Svenska Kraftnät

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-08-27


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig