Examensarbete

Ett examensarbete är ett utmärkt sätt att knyta en första kontakt med yrkeslivet. Du får en möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som intresserar dig samtidigt som du får en inblick i FMV:s organisation och verksamhet. Det är naturligtvis viktigt att dina önskemål och våra behov sammanfaller.

Vi rekommenderar dig att hitta ett område du är intresserad av och skriva en beskrivning av vad du vill göra. Du hittar information om FMV:s verksamhetsområden här

Vi läser intresseanmälningar till examensarbete på FMV fyra gånger om året och det sker veckorna efter 31 januari, 31 mars, 30 september och 30 november.

Din intresseanmälan ska innehålla följande:

  • Personligt brev och CV.
  • Vilket universitet eller vilken högskola du studerar på.
  • Vilken utbildning du går.
  • Om det rör sig om ett examensarbete eller en praktik.
  • Var du vill göra examensarbetet/praktiken(verksamhetsområde/enhet).
  • Vilket ämne eller problem du vill undersöka och varför det skulle kunna vara intressant för FMV.
  • När och hur länge praktiken/examensarbetet kommer att pågå.
  • Vilka förväntningar du har på oss.

Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att ange i din ansökan huruvida du är berättigad försäkring

Du måste vara svensk medborgare för att göra examensarbete här och inom vissa arbetsområden krävs en säkerhetskontroll.


Varmt välkommen med din intresseanmälan!


Företag

FMV - Försvarets materielverk

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

FMV söker verifierings- och valideringsingenjör inom området marina system

FMV - Försvarets materielverk
Karlskrona, Blekinge län Publicerad: 2019-06-04

FMV söker Säkerhetsskyddskoordinator till Flygmateriel

FMV - Försvarets materielverk
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-29

FMV söker integrationsledare integrerat markbaserat luftförsvar

FMV - Försvarets materielverk
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-10

FMV söker administrativt stöd till Verksledning och Ledningsstab

FMV - Försvarets materielverk
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-18

FMV söker handläggare för regeringsframställningar till Juridik- och säkerhetsstaben

FMV - Försvarets materielverk
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-05

FMV söker Ingenjör Undervattenssensorer

FMV - Försvarets materielverk
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-06

FMV söker verifierings- och valideringsingenjör med marin erfarenhet

FMV - Försvarets materielverk
Karlskrona, Blekinge län Publicerad: 2019-06-04

FMV söker provtekniker till Skövde

FMV - Försvarets materielverk
Skövde, Västra Götalands län Publicerad: 2019-06-05

FMV söker Projektingenjör Strömförsörjning

FMV - Försvarets materielverk
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-18


Företag

FMV - Försvarets materielverk

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig