Doktorand inom experimentell mjukvaruutveckling

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Doktoranden kommer att arbeta inom experimentell mjukvaruutveckling med fokus på exekveringsspåranalys. Vi kommer att visualisera sekvenser av händelser från programvara och resultat från maskininlärning på sådana data. Detta projekt är en unik chans att blanda dina tekniska färdigheter med kreativ inspiration för visualisering! Arbetet kommer att genomföras som en del av ett stort europeiskt projekt med många industriella partners: https://itea3.org/project/exa.html

Vänligen kontakta Cyrille Artho ( artho@kth.se ) via e-post för mer information. Förutom e-postförfrågningar måste alla ansökningar göras formellt via KTHs webbplats.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet .
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner .
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Du kommer att ingå i en dynamisk grupp som arbetar med sammanflödet av run-time analys, maskininlärning och visualisering.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kunskap om maskininlärning eller visualisering är ett plus men inte nödvändigt. Vi förstår att detta projekt omfattar flera discipliner, så vi uppmuntrar kandidater som är intresserade av att lära och behärska dem.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Observera att denna position är beroende av ITEA-finansieringsregler.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Ö vrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2019-1467
Publicerat: 2019-06-13
Sista ansökningsdag: 2019-10-31


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Adjunkt i Industriell ekologi och strategier för hållbar utveckling

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-14

Ekonomihandläggare/systemförvaltare Agresso

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-11

Forskningsingenjör i Sakernas Internet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-01

Doktorand inom cell-baserade biomedicinska mikro- och nanosystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-12

Doktorand inom astrofysik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-12

Doktorand inom nätverkssystem med fokus på programmerbara nätverk

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-12

Doktorander (licenciat) inom Tidskritiska nätverksbaserade system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-12

Postdoktor inom Teknik och social förändring

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-10

Postdoktor i IT-säkerhet: hotmodellering och attacksimulering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-02

Forskningsingenjör på 50% i datavetenskap för hållbarhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-27


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig