Sjöövervakningsoperatörer till Marinens Sjöövervakningscentraler

Marin sjöövervakning bedrivs i tre modernt tekniskt utrustade ledningscentraler, vars huvuduppgift är att övervaka svenskt sjöterritorium och närliggande områden av intresse med olika typer av sensorer. Marinens sjöövervakning ingår som del i nationens operativa verksamhet och är i gång året runt, dag som natt. Vi deltar i nationella och internationella övningar och samverkansorgan, samt i prov- och försöksverksamhet avseende teknik för och om sjölägesinformation. Verksamheten bedrivs H24 i två centraler belägna i Göteborg och Stockholm. Från centralen i Göteborg lämnas både tekniskt och personellt stöd till samlokaliserade myndigheter vad gäller rikets sjö- och flygräddning samt till Kustbevakningen. Från centralen i Stockholm sker samverkan med Marinstaben, andra delar av Sjöinformationskompaniet och Finland.

Marinens sjöövervakningscentraler ingår i insatsförbandet Sjöinformationskompaniet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som Sjöövervakningsoperatör innebär både enskilt arbete vid en operatörsplats och arbete inom ett vaktlag om ca fem personer. I huvudsak innebär tjänsten övervakning av all sjötrafik inom svenskt sjöterritorium och närliggande områden av intresse samt samverkan och ledning av Marinens enheter för sjöövervakning, både sjögående och flygande. Del av året kan verksamheten genomföras på annan ort i Sverige, vilket innebär att tjänsteresor kan ingå i tjänsten. Arbetet bedrivs dygnet runt året om, vilket innebär skifttjänstgöring. Arbetstidens förläggning är koncentrerad och planerad så att möjligheten till att jobba i t.ex. Göteborg och att bo på annan ort finns. Förläggning för återhämtning mellan arbetspassen kan tillhandahållas vid båda orterna. Växeltjänstgöring mellan motsvarande funktioner i Försvarsmakten kan bli aktuell under kortare perioder.

Kvalifikationer
• Fullgjord gymnasieutbildning
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God vana att arbeta med IT-baserade system, främst i Windowsmiljö
• God samarbets- och ledarskapsförmåga
• God förmåga att kunna prioritera och planera verksamhet
• God förmåga att ta initiativ och hög stresstålighet

Meriterande
• Genomförd värnpliktstjänstgöring, GMU eller GU inom Försvarsmakten med godkänt resultat.
• Examen från Sjöbefälsutbildning klass VII
• Radiocertifikat (VHF/SRC) alternativt sambandskunskaper
• Radarcertifikat alternativt radarkunskap/radarlära
• Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten, främst ombord Marinens fartyg i samband/stridsledningstjänst
• Tidigare anställning inom handelssjöfart och/eller sjöfartsnäring
• Kunskaper om radiokommunikation och vågutbredning
• Signalskyddsutbildning
• God fysisk förmåga är en förutsättning i vår verksamhet
• Körkort B

Personliga egenskaper
Tjänsten som sjöövervakningsoperatör innebär att arbetet sker dygnet runt och i ett arbetslag om ca fem personer. Detta ställer höga krav på god personlig självbild, social kompetens, ansvarsfull och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Nödvändig utbildning kommer att erbjudas
Arbetsort: Muskö
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Befattningen är civil men innebär krigsplacering och bärande av uniform samt kombattantutbildning om ej värnplikt, GMU eller GU genomförts.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: Skiftarbete

Upplysningar om befattningen
Plutonchef Per Hellström, tel 010-823 50 80, 0721-87 72 65

Information om rekryteringsprocessen
HR Generalist Anne-Heléne Finnborn, tel 070-631 00 70

Fackliga företrädare
OFR/O Mikael Danielsson
TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SEKO, Jan-Anders Nilsson
SACO, Lisbet Landin
Samtliga nås via växel 0455-85 000

Välkommen med din ansökan senast 2019-11-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Företag

Försvarsmakten

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Säkerhetschef vid Ledningsstridsskolan

Försvarsmakten
Enköping, Uppsala län Publicerad: 2019-10-15

Regional säkerhetschef

Försvarsmakten
Halmstad, Hallands län Publicerad: 2019-10-14

Försvarsmakten söker Sektionschef till systemutvecklingsgrupp

Försvarsmakten
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-09

Teknisk systemledare Amfibie på Marinstabens Teknik- och Vidmakthållandekontor

Försvarsmakten
Haninge, Stockholms län Publicerad: 2019-10-07

Teknisk systemledare Båtar på Marinstabens Teknik- och Vidmakthållandekontor

Försvarsmakten
Karlskrona, Blekinge län Publicerad: 2019-10-11

Avdelningschef till Flygverkstaden

Försvarsmakten
Luleå, Norrbottens län Publicerad: 2019-10-04

Teletekniker med inriktning larmteknik

Försvarsmakten
Lund, Skåne län Publicerad: 2019-10-02

PLUTONCHEF CYBER

Försvarsmakten
Enköping, Uppsala län Publicerad: 2019-10-03

IT-tekniker – inriktning Användarstöd

Försvarsmakten
Umeå, Västerbottens län Publicerad: 2019-10-02

Säkerhetshandläggare till FMLOG Stab

Försvarsmakten
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-15


Företag

Försvarsmakten

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig