Examensarbete - Design av elnät för elvägar

Examensarbete – Design av elnät för elvägar

Power Climate Smarter living – det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt liv. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte. Det enda vi begär av dig är att du frigör dina superkrafter och delar din energi med oss.

Om examensarbetet

Detta projekt är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution och KTH. Vid KTH är det två avdelningar som är inblandade, Gyözö Gidofalvi vid avdelningen för Geoinformation vid institutionen för Samhällsplanering och Miljö samt Lennart Söder vid avdelningen för Elkraftteknik. Efter inledande arbete på KTH så slutförs arbetet på avdelningen Digital Hub på Vattenfall Eldistribution. Examinator vid KTH är Lennart Söder

Syftet med detta projekt är att studera hur elmatningen till elvägar skulle kunna se ut. Här avses inte själva matning från el till fordon, utan från elnätet fram till vägen. Planen är att studera en specifik sträcka och studera olika möjligheter för just denna sträcka. Några utmaningar är:

•Hur kan elvägarnas kapacitetsbehov definieras och beskrivas som passar för nätplanering?

•Hur långt ifrån den studerade sträckan finns befintligt elnät med tillräcklig kapacitet?

•Hur förhåller sig elvägarnas kapacitetsbehov till den ”kapacitetsutmaningen”?

•Hur stora batterier kan fordonen antas ha (det kan antas finnas en kostnadsoptimering hos fordonstillverkare), vilket har betydelse för hur lång sträcka som man kan ha som inte har någon matning?

•Hur stort kan maximalt behov bli på olika sträckor vilket har betydelse för hur stark dimensioneringen måste vara?

•Kan det vara tekniskt/ekonomiskt intressant att, på samma sätt som för järnvägen, ha en högspänd parallell kraftledning längs den studerade sträckan vilket underlättar matningen till själva vägen?

•Hur skall man beakta den flexibilitet som finns i existerande fordon? Till vilken grad kan de anpassa sin elförbrukning till den kapacitet som finns i elnätet och var denna kapacitet finns tillgänglig? Finns möjligheter att styra med incitament?

•Troligen är det max-kapacitet för matning och dess fördelning över vägsträckan som är central för kostnaden eftersom elnät huvudsakligen har en investeringskostnad.

Målet att se detta ur teknisk-ekonomisk synvinkel. Tanken är inte att direkt gå in på ägande eller nätreglering, utan studera på vilket sätt man kan få fram en kostnadseffektiv elmatning till den studerade sträckan. Tanken är inte heller att gå in på detaljerade studier av tekniken för själva matningen i eller ovan vägen. Syftet är just att studera själva matningen till vägen.

Arbetet är för 2 studenter, men kan eventuellt begränsas så det passar en student.

Din profil

Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot ett fossilfritt liv inom en generation och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet

Arbetet är om 30 HP för varje student och nödvändig bakgrund är kunskap i elkraftssystem och specifikt nätanalys. Kunskaper i svenska är nödvändigt för arbetet.

Arbetet kräver säkerhetsprövning som måste godkännas innan tillgång till information från Vattenfall Eldistribution kan ske.

Ytterligare information

•Uppdraget startar: Hösten 2020 eller vid överenskommelse

•Placeringsort: Inledningsvis KTH och sedan på Vattenfalls kontor i Solna

•Ansökan – en kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg.

•Sista ansökningsdag är 2020-08-28

•Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Peter Söderström, peter.soderstrom@vattenfall.com

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/

Om Vattenfall

Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion. För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.

Följ med oss på vägen mot ett fossilfritt liv.

Vill du veta mer om oss? Besök www.vattenfall.se

Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Det innebär, om denna position är säkerhetsklass, att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen.


Företag

Vattenfall

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Financial Modeller – Corporate Finance & Analysis

Vattenfall
Solna, Stockholms län Publicerad: 2020-07-15

Teknisk Ärendehanterare - Vattenfall Eldistribution

Vattenfall
Luleå, Norrbottens län Publicerad: 2020-08-14

Infrastructure Solution Designer

Vattenfall
Solna, Stockholms län Publicerad: 2020-07-21

Analytiker - Stockholm

Vattenfall
Solna, Stockholms län Publicerad: 2020-07-07

Instruktör till KSU Forsmark

Vattenfall
Oskarshamn, Kalmar län Publicerad: 2020-08-13

Kundansvarig Företagsrelationer - Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-08-03

Erfaren tidsplanerare till Vattenfall Eldistribution

Vattenfall
Solna, Stockholms län Publicerad: 2020-08-03

Work Force Manager på Vattenfall Kundservice

Vattenfall
Umeå, Västerbottens län Publicerad: 2020-07-20

SAP PM Consultant - ERP

Vattenfall
Solna, Stockholms län Publicerad: 2020-07-21

Program Controller Lead till Göteborg/Ringhals

Vattenfall
Sverige Publicerad: 2020-07-20


Företag

Vattenfall

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig